هزینه عشق واقعی

شبی پسر کوچکمان یک برگ کاغذ بهمادرش داد.همسرم که در حال آشپزی بود دستهایش را با خوله ای تمیز کرد و نوشته را با صدای بلند خواند.او با خط بچگانه ای نوشته بود:

صورتحساب

کوتاه کردن چمن های باغچه                              5 دلار

مرتب کردن اتاق خوابم                                      1دلار

مراقبت از برادر کوچکم                                      3دلار

بیرون بردن سطل زباله                                     2دلار

نمره ریاضی خوبیکه امروز گرفتم                         6دلار

جمع بدهی شما به من                                    17دلار

همسرم را دیدم که به چشمان منتظر پسرمان نگاهی کرد،چند لحظه خاطراتش را مرور کرد سپس قلم را برداشت و پشت برگه صورتحساب او این عبارات را نوشت:

بابت سختی 9ماه بارداری که ذر وجودم رشد کردی   هیچ

بابت تمام شب هایی که در بالینت نشستم و برایت دعا کردم    هیچ

بابت تمام زحماتی که در این چند سال کشیدم تا تو بزرگ شوی  هیچ

بابت غذا،نظافت،و اسباب بازی هایت                                    هیچ

و اگر تمام اینها را جمع بزنی خواهی دید که هزینه عشق واقعی من به تو هیچ است

وقتی پسرمان آن چه را که مادرش نوشته بود خواند،چشمانش پر از اشک شد و در حالی که به چشمان مادرش نگاه میکرد،گفت:مامان...دوست دارم.آنگاه قلم برداشت و زیر صورتحساب نوشت:قبلا به طور کامل پرداخت شده!

دوستان عید سعید فطر بر شما مبارک باشه

/ 1 نظر / 12 بازدید
محسن جعفری

خيلي مطلب قشنگي بود دست گلت درد نكنه خوشحال مي شم اگه يه سري هم به وبلاگ من بزني. myes.persianblog.ir فقط اگه لطف كردي يه سري به ما زدي راست كليك كن بعدselect allانتخاب كن چون قالبش مشكل داره.